Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

oczywisciesizar
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaazazel azazel
oczywisciesizar
9669 2c39
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaazazel azazel
oczywisciesizar
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viatupfen tupfen
oczywisciesizar
Ja, kiedy w lód się zamienię, bardzo wolno topnieję.
— Happysad
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaalwaysleave alwaysleave
6734 8a47
Reposted fromshitsuri shitsuri viaalwaysleave alwaysleave

March 27 2017

oczywisciesizar
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
oczywisciesizar
8303 86a6
oczywisciesizar
2409 3961
oczywisciesizar
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
oczywisciesizar
2928 b059 500
Reposted fromsarazation sarazation viagoszko goszko
7629 1e57 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaredsunrise redsunrise
oczywisciesizar
oczywisciesizar
1945 b3ac 500
oczywisciesizar
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viaeternaljourney eternaljourney
oczywisciesizar
Reposted fromfx00 fx00
oczywisciesizar
9427 056f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar

I to właśnie wówczas w ciemności, uświadomiłem sobie pierwszy raz w życiu, że jedynie samotność jest w życiu człowieka stanem graniczącym z absolutnym spokojem wewnętrznym, z odzyskaniem indywidualności. Tylko w pochłaniającej wszystko pustce samotności, w ciemnościach zacierających kontury świata zewnętrznego można odczuć, że się jest sobą aż do granic zwątpienia, które uprzytamnia nagle własną nicość w rosnącym przeraźliwie ogromie wszechświata.

— Gustaw Herling-Grudziński, "Inny Świat", rozdział "Zmartwychwstanie".
oczywisciesizar
5648 0c6c
Reposted fromzaduzomysli zaduzomysli viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
oczywisciesizar
"A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia"

- Marek Hłasko "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromdaphneblake daphneblake viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl