Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

oczywisciesizar
4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viamyzone myzone
oczywisciesizar
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
oczywisciesizar
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
oczywisciesizar
Jeśli znajdziesz odpowiednią osobę, wszystko jest na tak. Chcesz z nią wszystko i nie chcesz niczego bez niej. Po prostu jest jak oddychanie i musi być blisko. 
— Almost lover 190317
oczywisciesizar
oczywisciesizar
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult
oczywisciesizar
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viadepresja depresja
oczywisciesizar
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny vianewnightmare newnightmare
oczywisciesizar
5553 9697 500

March 19 2017

oczywisciesizar
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele vianewnightmare newnightmare
oczywisciesizar
2225 d27e
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaspes spes
0629 9f8f 500
Reposted fromink ink viaFancyAsFuck FancyAsFuck
oczywisciesizar
9245 ecb3
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamyzone myzone
oczywisciesizar
6521 7a67 500
oczywisciesizar
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viainsatiability insatiability
oczywisciesizar

March 18 2017

8297 817b 500
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
oczywisciesizar
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
oczywisciesizar
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
oczywisciesizar

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted frommslexi mslexi viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl