Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2018

oczywisciesizar
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
oczywisciesizar
I to jest jeden ze znaków, że coś tam jest już ok.
oczywisciesizar
5590 be3a
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
oczywisciesizar
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
oczywisciesizar
3144 33de
oczywisciesizar
4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
oczywisciesizar
Szybkie obliczenia wskazują mi, że to będzie blisko 5 sekund. przy średniej wadze i wzroście delikwenta. Poza tym, woda przy upadku z takiej wysokości działa jak beton, także człowiek powinien zginąć od uderzenia, a nie utonąć.  Ale to tylko piękna teoria.  Praktyką natomiast jest to, że przez te 5 sekund człowiek zdąży się porządnie zastanowić. Co jest  naprawdę w tym wszystkim najgorsze. 
Reposted fromPoranny Poranny
oczywisciesizar
1818 2283
Bardziej tired niż bored, ale reszta pasuje... 
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viaPoranny Poranny
oczywisciesizar
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viasurykatka surykatka
oczywisciesizar
oczywisciesizar
oczywisciesizar
oczywisciesizar
oczywisciesizar
7625 01cd
Reposted fromposzum poszum viaEmisja Emisja
oczywisciesizar
5502 1478 500
oczywisciesizar
Ja tylko... Nie wiem. Lubiłem to, czego nie powinienem lubić, czułem to, czego nie powinienem odczuwać. Moje słowa zawsze odbiegały od oczekiwań otoczenia.
— S. Waters 'Pod osłoną nocy' / skąd ja to znam.
Reposted fromafterparty afterparty viaNoCinderella NoCinderella
oczywisciesizar
2210 9007 500

October 30 2018

oczywisciesizar
Tak ciężko sobie uświadomić że nie ma powrotów do niektórych relacji, ludzi, przyjaźni.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viasilkdreams silkdreams
oczywisciesizar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl