Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

oczywisciesizar
oczywisciesizar
7122 4417 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
oczywisciesizar
oczywisciesizar
oczywisciesizar
My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.
— Tove Jansson
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
oczywisciesizar
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
5233 9671
oczywisciesizar
A ja, widzi pan, zawsze żyłem na granicy istnienia, nieistnienia. I nawet gdy mi się wydawało, że jestem, to jakbym był jedynie w przelocie, na tymczasem, w odwiedzinach u kogoś, chociaż nie wiem u kogo, bo nie mam nikogo.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
A gdybyś wiedział, że już się nie obudzisz, jak szybko poszedłbyś spać?
Reposted fromshitsuri shitsuri viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
oczywisciesizar
oczywisciesizar
Mnóstwo stało mi na przeszkodzie, zgromadziłam więcej substancji obronnych, niż potrzeba człowiekowi, żeby się uodpornić, nieufność, obojętność, nieustraszoność po zbyt wielkich strachach, i nie wiem, jak Ivan sobie z tym poradził, z taką masą oporu, z tą głęboką niedolą, nocami skazanymi na bezsenność, nieustanną nerwowością, uporczywym wyrzekaniem się wszystkiego (...)
— Ingeborg Bachmann "Mailna"
Reposted frombookinistka bookinistka viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar

Polubiłam jego obecność.

Reposted fromduszka666 duszka666 viagdziejestola gdziejestola
6756 f654 500
Reposted fromink ink viagdziejestola gdziejestola
2914 a019 500
Reposted fromchokeondust chokeondust viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl