Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

oczywisciesizar
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
  Gdybym cię nie kochała, może byłoby mi wszystko jedno.
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
3719 da99 500
oczywisciesizar
Musisz pokazać, że Ci zależy. Musisz pokazać, że tego chcesz. 
oczywisciesizar
0960 1e77
Reposted frommarmolada marmolada viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
Czasami leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął osiołek - i świat jest taaaki ładny! A potem ktoś przychodzi i pyta: jak się dziś czujesz? ... I okazuje się, że okropnie.
— Kłapouchy
8468 cb6f
Reposted fromsofincha sofincha viagdziejestola gdziejestola
8916 b0fc 500
Reposted frommoubp moubp viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
8018 be86
So very much.
oczywisciesizar
Gdyby. Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
3011 b4db
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
3111 c106 500
Reposted fromzoou zoou viagdziejestola gdziejestola

January 04 2018

oczywisciesizar
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
4874 39d3
Reposted fromDavyJones DavyJones viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
9177 4499
Reposted fromkatalama katalama viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
oczywisciesizar
Kiedy człowiek zmienia swoje życie, musi je zmienić w całości. Nie może zachować niczego, co by mu przypominało dawne życie, bo wtedy to nie wyjdzie.
— James Jones "Stąd do wieczności"
Reposted fromfatique fatique viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl